วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ชุดคิทเครื่องรับ 7MHz สำหรับเอาไปประกอบเอง


ชุดคิทเครื่องรับวิทยุ 7 MHz สำหรับนำไปฝึกประกอบ (ไม่มีกล่อง และลำโพง)
สนใจติดต่อทางไลน์ hs8jyx
คู่มือ รายละเอียดวงจรคลิก

ไม่มีความคิดเห็น: