วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ดัดแปลงเครื่องรับ 21 MHz ให้รับ 14 MHz

จากบทความก่อนหน้า (http://hs8jyx.blogspot.com/2014/06/21-mhz-18-mhz.html) เราเคยดัดแปลงเครื่องรับ 21 MHz ให้รับ 18 MHz ไปแล้ว วันนี้มาดัดแปลงให้รับ 14 MHz กันบ้าง

 ดาวน์โหลดเนื้อหาการประกอบเครื่องรับ 21 MHz (หลังจากประกอบเสร็จทดลองรับสัญญาณจาก YB0JS)ความถี่ VFO เราจะใช้ค่าเดิมคือ 6 MHz ฉนั้นเราต้องเปลี่ยนความถี่ IF จากที่เคยใช้ 15 MHz สำหรับรับ 21 MHz ก็เปลี่ยนมาเป็น 8 MHz สำหรับ 14 MHz โดยคิดแบบง่าย ๆ จาก  6+8 = 14MHz

 เปลี่ยน Crystal filter เป็น 8 MHz และ C เป็น 10pF (ค่า C อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่คุณสมบัตรของ Crystal)


หม้อแปลง IF MHz เดิมใช้ C 22pF สำหรับเครื่องรับ 21 MHzให้เปลี่ยนเป็น 68pF สำหรับเครื่องรับ 14 MHz
Crystal ในวงจร BFO ก็เปลี่ยนเป็น 8 MHz ด้วยเนื่องจากแบนด์ 14 MHz มีความกว้างของแบนด์ถึง 350 KHz ขดลวด L1 เราจึงต้องแบ่งเป็น 2 ช่วง เพื่อให้สะดวกต่อการจูนความถี่ 

พัน 27 รอบถ้าต้องการรับ ระบบ CW -digital
พัน 26 รอบถ้าต้องการรับระบบ SSB

C38 ค่า 20 pF อาจจะเปลี่ยนเป็น 30 pF เพื่อให้สามารถจูนความถี่ได้กว้างขึ้น หรือจะคงค่าเดิมไว้ก็ได้
สุดท้ายวงจร 14 MHz bandpass filter เปลี่ยนแปลงค่าอะไหล่ตามรูป เมื่อเปลี่ยนเสร็จต่อสายอากาศปรับจูน Trimmer Capacitor จนรับสัญญาณได้แรงที่สุดแค่นี้ก็สามารถรับสัญญาณ 14 MHz ได้ดีไม่แพ้เวอร์ชั่น 21 MHz เลยครับ


รูปแสดงอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง
 

ไม่มีความคิดเห็น: