วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทำต้นแบบเครื่องส่งวิทยุ FM ระยะใกล้ใช้ IC BA1404

ได้รับมอบหมายให้ทำเครื่องส่ง FM ระยะใกล้สำหรับการทดลองของนักศึกษา 
ผมเลยจำเป็นต้องทำต้นแบบขึ้นมาก่อน ได้ผลงานออกมาตามรูป ผลการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ เสียงชัดเจนดีมาก
คู่มือการประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น: